Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Tjenester og kurs
Kurskalender her

Under de ulike underfanene til denne fanen finner du oversikt over hva SPGR institute kan hjelpe deg med

SPGR er et svært kraftfullt verktøy. For å sikre en etisk riktig bruk og maksimere verdien av analysene, gjennomføres alltid tilbakemeldingen sammen med en autorisert SPGR-konsulent. Analyser og rapporter er tilpasset en dette.
SPGR kan benyttes på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Individnivå

Med utgangspunkt i den enkeltes personlige og profesjonelle mål arbeides over tid med de konkrete og håndfaste tiltak som skal til for å oppnå ønskede resultater. Individuell veiledning, coaching og utvikling baseres på et samlet hele av egen og andres vurdering av personen.

Gruppenivå

Workshops ved etablering av team, og utvikling av eksisterende team, arbeids- og prosjektgrupper. Sikring av kvaliteten i virtuelle arbeidsformer (bruk av teknologi for støtte av arbeid på tvers av tid og rom). Tverrkulturelle og tverrfaglige problemstillinger i samarbeidsrelasjoner.

Organisasjonsnivå

Vår tilnærming til organisasjonsutvikling, endringsledelse og kulturbygging er at vi i størst mulig grad arbeider organisasjonens ledere. I praksis vil dette si overføring av nødvendig kompetanse slik at lederne selv gjør jobben. Vår erfaring er at konsulenter ikke bør være synlige i en omstillingsprosess, men være aktive støttespillere for de enkelte lederne. Konsulenten kan dog "vises" frem som foredragsholder i enkelte tema.