Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

SPGR konferansen 2021


«Lederskap og læring in extremis»

avholdes 24. - 25. november 2021 på Akershus Festning i Oslo
av FHS/Sjøkrigsskolen
i samarbeid med NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
og SPGR Institute AS.

SPGR konferansen er en del av FHS lederutviklingskonferanse og Forsvarets høgskole inviterer i samarbeid med NTNU og SPGR Institute AS til konferanse for å bringe sammen teoretikere og praktikere for gjensidig utveksling av nye forskningsresultater, tanker, teknikker og praktisk erfaring med lederutvikling. Forsvarets høgskole er primær leverandør av lederutdanning i Forsvaret og ansvarlig for at ledelsesundervisningen i Forsvaret utvikles og utøves i tråd med forskningsbasert kunnskap og beste praksis (FGL).

Arrangementet er gratis.
Vi ønsker abstracts for posterpresentasjoner velkommen.
Send ditt abstract til endre.sjovold@ntnu.no.

Mulighet for påmelding vil bli annonsert primo oktober

Program den 24 november (kommer)

Dagen avsluttes med en "podcast live" som introduksjon til dag 2.

Program den 25 november
0900-0915 Velkommen – kort refleksjon om læring

0915-1000 Key note 1: Jostein Mattingsdal
Tildelt krigsmedaljen, lederskapslærer ved FHS/SKSK, offiser og spesialsoldat, phd-student.
Han vil fortelle om team og prestasjon i kaotiske situasjoner og komplekse oppgaver under emosjonelt press.

1010-1100 Posterpresentasjoner 1

1100-1130 Lunsj

1130-1215 Keynote 2: Håkon J Røthing
Programsjef i Røde Kors hvor han undertiden har fokus på prestasjonsteam i humanitær sektor. Han har bakgrunn som forsker og humanitært arbeid, med erfaring fra Røde Kors, FN og NGOs i 15 land. Røthing har syklet fra Nordkapp til Cape Town, gått den Blå Nil, og rodd fra Portugal til French Guyana.
Han vil fortelle om team dynamikk basert på erfaringer fra roturen.

1230-1330 Posterpresentasjoner 2

1330-1400 Paneldebatt, oppsumering

Programmet vil oppdateres jevnlig.