Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Videolinker

Linkene nedenfor gir deg tilgang til videoforelesninger med tematikk relatert til SPGR.

Forelesninger om teori og metoder for konsultasjon og forskning på grupper og team

De to forelesningene nedenfor gir en introduksjon til spinnteorien for grupper

Forelesningene nedenfor gir en introduksjon til trender i forskning og innføring i SPGR

Forelesningene nedenfor gir oversikt over viktige elementer vi må bearbeide for å skape gode team

Hvordan lese SPGR diagram

SPGR-rommet er rammeverket vi benytter for analyse. Filmene nedenfor gir en introduksjon til dette rammeverket med feltdiagrammet og smidighetsprofilen som eksempel. Feltdiagrammet er en analyse som viser en gruppes sosiale felt i SPGR-rommet. Smidighetsprofilen er en analyse som viser en persons atferdsprofil i SPGR-rommet

Forelesninger fra "Teamet" Del 1

De tre forelesningene nedenfor gir en oversikt over Del 1 i boken "Teamet - utvikling, effektivitet og endring i grupper".

Andre forelesninger

Her er noen forelesninger som er relevant for noen av kursene som tilbys av SPGR institute AS.

Endringsledelse og makt

Forelesninger gitt for studenter på kurset "Eksperter i team" ved NTNU

De to forelesningene nedenfor som hver er på to timer, har omtrent samme innhold. De gir en introduksjon til SPGR i en lett form. Opptakene er gjort i auditoriet med ditto kvalitet.

Introduksjonsforelensinger til kurset "IKT og endring i komplekse organisasjoner"

De to forelesningene nedenfor gir en oversikt over kurset "IKT og endring i komplekse organisasjoner".