Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Bokhandel

SPGRpublishing: Hefter, arbeidsbøker og annet støttemateriell

__ kan kjøpes fra forlaget SPGRpublishing som har spesialisert seg på støttemateriell og publikasjoner for SPGR.
(Trykk på SPGRpublishing for å komme direkte til bokhandelen.)

Universitetsforlaget: Bøker av Endre Sjøvold

Forfatteren Endre Sjøvold er førsteamanuensis ved NTNU og innehar lang teoretisk og praktisk erfaring innenfor studier og utvikling av team.

Resultater gjennom team
Boken om hvordan langsiktig og målrettet teamutvikling gjennomføres

Resultater gjennom team.

Ulike oppgaver fordrer ulikt samspill i teamet. Et godt gruppesamarbeid og effektive team er en avgjørende faktor for alle virksomheter. Hensikten med denne boken er å gi deg metoder for å "treffe blink" i ditt arbeid for å heve prestasjonene i teamet. Enten det er snakk om å produsere eller nyskape er godt gruppesamarbeid og effektive team i dag en avgjørende faktor for alle virksomheter. Resultater gjennom team handler om hvordan man utvikler fremragende team - team som effektivt løser de oppgavene er satt til å løse. Forfatteren omsetter godt fundert teoretisk kunnskap til et praktisk verktøy. Han viser at teamutvikling er en langsiktig og systematisk prosess og han styrer unna enkle standardoppskrifter. Et viktig budskap i boka er at teamutvikling alltid er skreddersøm. Resultater gjennom team henvender seg til alle som skal lede eller hjelpe grupper til å yte sitt beste. Den gir verdifull innsikt i mellommenneskelig dynamikk noe som også gjør den til svært nyttig lesing i forbindelse med endringsprosesser.

Boken er tilgjengelig her.


TEAMET - Utvikling, effektivitet og utvikling i grupper
Boken om hvordan grupper fungerer og hvordan de kan utvikles

Teamet - utvikling, effektivitet og endring i grupper.

Dette er en norsk lærebok for de som vil studere, utvikle og mestre team. Gjennom selvstendige bidrag vises nødvendigheten av å ta hensyn til gruppers forskjellighet i praktisk teambygging og forskning. Tema som gruppedynamikk, makt, konflikt, ledelse samt betydningen av nasjonal kultur behandles. De ulike teoriene fremstilles oversiktlig og knyttes til konkrete eksempler. En rekke metoder og praktiske verktøy presenteres. Boken oppfyller både behovene til den som ønsker en teoretisk fordypning og til praktikeren.

Teamet foreligger nå i fjerde opplag.
Boken er tilgjengelig her.
Liber: Bøker av Endre Sjøvold

Författarna Endre Sjøvold är doktor i organisationspsykologi och verksam vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU).
(Översättare: Sten Andersson)

TEAMET - Utveckling, effektivitet och förändring i grupper

TEAMET - Utveckling, effektivitet och förändring i grupper.

Förändringsarbete utvecklas inte alltid på det sätt som man förväntat sig. I denna bok presenteras förklaringar och tolkningar till varför det är så. Författaren visar med illustrativa exempel att arbete i grupp, exempelvis ledningsgrupper, utbildningsgrupper och teambyggande, är en komplicerad uppgift som kräver kunskap om och förståelse för de grupprocesser som alltid utvecklas när människor ska arbeta tillsammans. Det finns inte någon patentlösning för att få ett team eller en grupp att fungera. Man måste alltid ta hänsyn till gruppens uppgift, omgivningens krav och gruppens mognadsnivå.

Boken er tilgjengelig her.