Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Autorisering for bruk av SPGR

Sertifiseringløpet for SPGR er lagt opp med to samlinger av to dagers varighet. Det forutsettes at deltagerne gjennomfører et forberedende arbeid før første samling samt i mellomperioden. Her tilbys bla videobasert undervisning som støtte.
I tillegg skal deltagerne i mellomperioden finne og samle inn data fra en reell gruppe. Analyseresultatene fra deltagernes grupper blir gjennomgått og behandlet på andre samling.

Etter andre samling gjennomfører deltagerne tilbakemelding til sine respektive grupper og skriver sin prosjektoppgave. Prosjektoppgaven er gjenstand for evaluering sammen med deltagerens prestasjon under samlingene. Kurset "Teambygging og effektivitet" gir grunnlag for sertifisering i bruk av SPGR samt studiepoeng ved NTNU. Gjennomført og bestått kurs gir autorisering for bruk av SPGR-metode.

Autorisasjonen er gyldig i 12 måneder og fornyes automatisk når SPGR brukes regelmessig. Om kandidaten ikke bruker SPGR iløpet av 12 måneder, trekkes autorisasjonsn tilbake.
Vår erfaring tilsier at nødvendig forståelse og kompetanse reduserers raskt etter en fersk sertifisering om den ikke anvendes. For å få igjen en autorisering som er tapt på denne måten, må vedkommende dokumentere ferdighet i anvendelse av SPGR. Det med andre ord ikke snakk om en komplett autoriseringsprosess. Dette er et av tiltakene som skal sikre etisk riktig bruk av SPGR.