Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Datofestede kurs

Kalenderen viser kurs som er datofestet og viser kurs som arrangeres selvstendig av SPGRinsitute og kurs som arrangeres i samarbeid med NTNUvidere.
Alle kurs kan arrangeres bedriftsinternt

(Oppdatert 04.05.2020)

Kalender

Start 23 september 2021 kl 0800 [AVSLUTTET]

Frokostsamling: Hvordan utvikle prestasjonsteam og innovasjonskraft. I NTNUs lokaler i Oslo sentrum.

Start 19 oktober 2021 [LEDIGE PLASSER]

"Operative ledelse - pestasjonsteam. Kurs i samarbeid med NTNU VIDERE Hybrid med samling, Oslo.
Les mer om kurset her

Start fra 20 oktober 2021 [LEDIGE PLASSER, lopende opptak]

Hybridversjon av "Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (Digitalt og en samling), Oslo.
Les mer om kurset her